Naziv objekta: JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
Napomene: Važi od 08.02.2021.g.

Sadržaj

 

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
Amirela
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak --- --- --- --- --- --- --- IIIe
BosanskiJ
IIm
BosanskiJ
IIm
BosanskiJ
IIm
ČOZ
--- IVe
BosanskiJ
---
Utorak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Srijeda IIe
BosanskiJ
Im
BosanskiJ
Ie
BosanskiJ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Četvrtak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Petak --- --- --- Im
BosanskiJ
Ie
BosanskiJ
IIe
BosanskiJ
IIIe
BosanskiJ
IVe
BosanskiJ
--- --- --- --- --- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
SanelaZ
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak --- --- --- --- --- --- --- --- SanelaZ, ElvisaI
IVa
Izborna3
--- IVa
BosanskiJ
IIIf
BosanskiJ
IIIf
BosanskiJ
---
Utorak --- --- --- --- Ia
BosanskiJ
IIa
BosanskiJ
IVa
BosanskiJ
IIIa
BosanskiJ
IVa
ČOZ
--- --- --- --- ---
Srijeda --- --- --- IIa
BosanskiJ
If
BosanskiJ
Ia
BosanskiJ
--- IIIa
BosanskiJ
--- --- --- --- --- ---
Četvrtak If
BosanskiJ
Ia
BosanskiJ
IIa
BosanskiJ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- IIIa
BosanskiJ
SanelaZ, ElvisaI
IVa
Izborna3
IVa
BosanskiJ
---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
Muradifa
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak Ia
Matematika
--- IIa
Matematika
IIa
ČOZ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Utorak --- --- --- IIa
Matematika
If
Matematika
Ia
Matematika
IIIa
Matematika
IVa
Matematika
--- --- --- --- --- ---
Srijeda --- --- --- --- --- --- --- --- --- Muradifa, Mirza
IVa
Izborna1
IIIa
Matematika
IVa
Matematika
---
Četvrtak --- --- --- --- --- --- --- IIIa
Matematika
--- Muradifa, Mirza
IVa
Izborna1
Muradifa, Mirza
IIIa
Izborna1
IVa
Matematika
---
Petak If
Matematika
Ia
Matematika
IIa
Matematika
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
IrmaŠ
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak -x- --- --- --- --- IIe
EngleskiJ
IIf
EngleskiJ
--- IIIf
EngleskiJ
IVa
EngleskiJ
--- --- --- ---
Utorak -x- IIa
EngleskiJ
Im
EngleskiJ
If
EngleskiJ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Srijeda -x- --- --- --- --- IIa
EngleskiJ
IIe
EngleskiJ
IIIe
EngleskiJ
IVa
EngleskiJ
--- --- --- --- ---
Četvrtak -x- --- --- --- --- --- --- --- --- IIIa
EngleskiJ
IIIe
EngleskiJ
IIIf
EngleskiJ
--- ---
Petak -x- IIa
EngleskiJ
IIf
EngleskiJ
If
EngleskiJ
If
ČOZ
Im
EngleskiJ
--- IIIa
EngleskiJ
--- --- --- --- --- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
ElvisaI
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak --- --- --- --- --- --- --- --- SanelaZ, ElvisaI
IVa
Izborna3
IVe
NjemačkiJ
--- IVa
NjemačkiJ
IIIe
NjemačkiJ
---
Utorak Ia
NjemačkiJ
--- Ie
NjemačkiJ
IIe
NjemačkiJ
IIa
NjemačkiJ
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Srijeda --- --- --- --- --- --- --- --- SenahidG, ElvisaI
IIIa
Izborna3
IIIa
NjemačkiJ
IVe
NjemačkiJ
IIIe
NjemačkiJ
--- ---
Četvrtak IIa
NjemačkiJ
IIe
NjemačkiJ
Ie
NjemačkiJ
Ia
NjemačkiJ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petak --- --- --- --- --- --- --- --- IVe
ČOZ
SenahidG, ElvisaI
IIIa
Izborna3
IVa
NjemačkiJ
SanelaZ, ElvisaI
IVa
Izborna3
IIIa
NjemačkiJ
---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
Muriz
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak --- --- --- --- -x- -x- -x- --- --- --- IVe
Matematika
IIIe
Matematika
IIm
Matematika
---
Utorak Im
Matematika
--- IIe
Matematika
--- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Srijeda --- --- --- --- --- --- -x- -x- IIIe
Matematika
IVe
Matematika
IIm
Matematika
--- --- ---
Četvrtak --- --- --- --- --- Ie
Matematika
IIe
Matematika
IIIm
Matematika
IIIm
Matematika
--- --- --- --- ---
Petak Im
ČOZ
Im
Matematika
Ie
Matematika
--- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
NaidaA
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Utorak Ie
EngleskiJ
Ia
EngleskiJ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Srijeda --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- IIm
EngleskiJ
IIm
EngleskiJ
---
Četvrtak --- --- --- Ie
EngleskiJ
Ia
EngleskiJ
Ia
EngleskiJ
--- IVe
EngleskiJ
IVe
EngleskiJ
--- --- --- --- ---
Petak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
SelićM
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak --- --- --- --- --- Ia
Fizika
--- SelićM, Mersida
IVa
Izborna2
SelićM, Mersida
IIIa
Izborna2
IIIa
Fizika
--- --- ---
Utorak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Srijeda -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Četvrtak Im
Fizika
IIa
Fizika
Ia
ČOZ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petak --- --- --- Ia
Fizika
Im
Fizika
IIa
Fizika
--- SelićM, Mersida
IVa
Izborna2
IVa
Fizika
--- --- --- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
Mersida
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak --- --- --- IIf
Hemija
Ia
Hemija
Ie
Ekologija
--- SelićM, Mersida
IVa
Izborna2
SelićM, Mersida
IIIa
Izborna2
--- --- --- ---
Utorak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- IIIa
Hemija
IVa
Hemija
IIIa
Izborna2
---
Srijeda IIa
Hemija
If
Hemija
Ia
Hemija
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Četvrtak Ie
Ekologija
If
Hemija
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petak --- --- --- IIa
Hemija
IIf
ČOZ
IIf
Hemija
--- SelićM, Mersida
IVa
Izborna2
--- --- --- --- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
Mirza
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak IIf
AnatomijaIFČ
IIa
Biologija
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Utorak If
Biologija
If
HigijenaiPP
IIa
Biologija
Ia
Biologija
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Srijeda --- --- --- --- --- --- --- --- --- Muradifa, Mirza
IVa
Izborna1
--- IIIa
Biologija
---
Četvrtak --- --- --- --- --- --- IIIf
ČOZ
--- IVa
Biologija
Muradifa, Mirza
IVa
Izborna1
Muradifa, Mirza
IIIa
Izborna1
IIIa
Izborna1
---
Petak Ia
Biologija
If
HigijenaiPP
If
Biologija
IIf
AnatomijaIFČ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
Ulfeta
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- IIIa
Geografija
IVa
Geografija
---
Utorak IIa
Geografija
IIe
Geografija
Ia
Geografija
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Srijeda -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Četvrtak Ia
Geografija
--- IIe
Geografija
IIa
Geografija
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
DževadH
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Utorak --- --- --- --- --- If
Historija
IIe
Historija
--- IIIa
Historija
IIIa
ČOZ
IVa
Historija
--- --- ---
Srijeda Im
Historija
Ie
Historija
IIa
Historija
IIe
Historija
Ia
Historija
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Četvrtak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Petak IIa
Historija
Ie
Historija
Im
Historija
--- Ia
Historija
If
Historija
--- --- --- --- --- --- --- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
Osman
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak -x- -x- -x- Ia
MuzičkaK
-x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- ---
Utorak -x- -x- -x- --- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- ---
Srijeda -x- -x- -x- Ia
MuzičkaK
-x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- ---
Četvrtak -x- -x- -x- --- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- ---
Petak -x- -x- -x- --- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
KrekićE
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- IIIf
TjelesniO
IIm
TjelesniO
--- ---
Utorak --- --- --- --- --- --- --- --- --- IIIm
TjelesniO
IIIe
TjelesniO
IIIa
TjelesniO
IVa
TjelesniO
---
Srijeda Ia
TjelesniO
IIa
TjelesniO
IIe
TjelesniO
Ie
TjelesniO
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Četvrtak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- IVa
TjelesniO
--- IIIm
ČOZ
IIIm
TjelesniO
IIIe
TjelesniO
IIIf
TjelesniO
---
Petak --- --- Ia
TjelesniO
IIe
TjelesniO
IIa
TjelesniO
Ie
TjelesniO
--- IIm
TjelesniO
IIIa
TjelesniO
--- --- --- --- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
EdhemO
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak --- --- IIf
Vjeronauka
--- Ie
Vjeronauka
IIa
Vjeronauka
IIe
Vjeronauka
IIm
Vjeronauka
--- --- --- --- --- ---
Utorak --- --- --- --- --- --- --- --- --- IVa
Vjeronauka
IIIm
Vjeronauka
IVe
Vjeronauka
IIIe
Vjeronauka
---
Srijeda If
Vjeronauka
Ia
Vjeronauka
Im
Vjeronauka
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Četvrtak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Petak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
AdelLJ
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak --- --- --- --- IIf
TjelesniO
IIf
TjelesniO
--- IVe
TjelesniO
--- -x- -x- -x- -x- ---
Utorak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Srijeda -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Četvrtak --- --- If
TjelesniO
If
TjelesniO
Im
TjelesniO
Im
TjelesniO
IVe
TjelesniO
-x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Petak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
DževadG
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak IIe
Ek.preduz.
IIe
Ek.mat.
Ie
Ek.preduz.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Utorak --- --- --- --- --- --- Ie
Ek.preduz.
--- IVe
Ek.preduz.
IVe
Ek.mat.
IVe
Ek.mat.
IIIe
Ek.preduz.
IVe
Statistika
---
Srijeda --- --- --- --- Ie
Ek.mat.
Ie
Ek.preduz.
IIIe
Statistika
--- --- --- --- --- --- ---
Četvrtak IIe
Ek.preduz.
Ie
Ek.mat.
--- IIe
Ek.mat.
Ie
Ek.preduz.
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petak --- --- --- --- --- --- --- IIIe
Ek.preduz.
IIIe
ČOZ
IVe
Ek.preduz.
IVe
Statistika
IIIe
Statistika
--- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
ElvisN
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak --- --- --- --- --- --- IIIe
FinIBank
IIIf
OsnPoduz
IVe
Knjigovodstvo
IIIe
Ekonomija
IIIe
Knjigovodstvo
--- --- ---
Utorak IIe
Knjigovodstvo
Ie
FinIBank
--- Ie
ČOZ
IIe
Ekonomija
IIe
FinIBank
--- --- --- --- --- --- --- ---
Srijeda Ie
Knjigovodstvo
IIe
FinIBank
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Četvrtak --- --- --- --- --- --- --- --- IIIe
FinIBank
IIIe
Ekonomija
IIIf
OsnPoduz
IVe
Knjigovodstvo
IIIe
Knjigovodstvo
---
Petak Ie
Knjigovodstvo
--- IIe
Knjigovodstvo
Ie
FinIBank
IIe
Ekonomija
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
Džemka
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak Ie
Praksa
IIe
ČOZ
IIe
Praksa
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Utorak --- --- --- --- Ie
Praksa
IVe
Praksa
IIIe
Praksa
--- --- --- ---
Srijeda --- --- --- --- IIe
Praksa
--- IVe
Praksa
IIIe
Praksa
--- --- ---
Četvrtak --- --- --- --- IIe
Praksa
IIIe
Praksa
--- IVe
Praksa
--- --- ---
Petak --- --- --- --- --- --- --- --- --- IIIe
Praksa
IVe
Praksa
---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
ErnadŠ
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Utorak --- --- --- --- --- Im
TehMeh
IIIm
TehZan
IIIm
PogRadMaš
--- --- --- -x- -x- ---
Srijeda --- --- --- Im
MašMat
Im
MašMat
Im
TehMeh
IIm
MašEl
IIm
EkOrgPos
--- --- --- --- ---
Četvrtak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- IIIm
PogRadMaš
IIIm
TehZan
---
Petak --- --- --- --- --- --- Im
TehMeh
--- IIm
MašEl
IIm
EkOrgPos
ErnadŠ, SenahidG
IIm
MSUS/TehZan
--- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
SelmaO
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Utorak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Srijeda --- IIf
TehZan
IIf
TehZan
IIf
TehMater
IIf
TehMater
If
TehMater
If
TehZan
--- --- --- --- --- --- ---
Četvrtak --- --- --- --- --- If
TehZan
If
TehMater
--- IIIf
TehZan
IIIf
TehZan
--- --- --- ---
Petak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
MuameraH
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak Im
Praksa
--- --- --- --- --- --- ---
Utorak IIm
Praksa
--- --- --- --- --- --- ---
Srijeda --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Četvrtak IIm
Praksa
--- --- --- --- --- --- ---
Petak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
AlmasaM
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak If
Praksa
--- --- --- --- --- --- --- ---
Utorak --- --- --- --- --- --- --- IIIf
Praksa
---
Srijeda IIIf
Praksa
--- --- --- --- --- --- --- ---
Četvrtak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petak IIIf
Praksa
--- --- --- --- --- --- --- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
AzraMehdin
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak IIa
LikovnaK
IIf
Estetika
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Utorak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Srijeda IIf
Estetika
--- If
Estetika
If
Estetika
IIa
LikovnaK
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Četvrtak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Petak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
SenadH
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak --- --- --- --- --- --- IIa
Demokratija
--- IIIe
Demokratija
IIIf
Demokratija
--- -x- -x- ---
Utorak --- --- --- --- --- --- --- IIIe
Demokratija
IIIm
Demokratija
--- --- -x- -x- ---
Srijeda --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- ---
Četvrtak --- --- --- --- IIa
Demokratija
--- IIIm
Demokratija
IIIf
Demokratija
--- --- --- -x- -x- ---
Petak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
ŠefikI
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- ---
Utorak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- ---
Srijeda -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- ---
Četvrtak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- ---
Petak IIe
Posl.Inf.
IIe
Posl.Inf.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
NerminaH
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Utorak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- IIIm
BosanskiJ
IIIm
BosanskiJ
---
Srijeda --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Četvrtak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petak IIf
BosanskiJ
IIf
BosanskiJ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
EminaKrekić
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Utorak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Srijeda --- --- --- --- --- IIf
Psihologija
IIf
Psihologija
IVa
Psihologija
--- --- --- --- --- ---
Četvrtak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petak -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
AminaM
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- IVe
Pravo
IIIa
LatinskiJ
---
Utorak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Srijeda --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- IVe
Pravo
IIIe
Pravo
---
Četvrtak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- IIIa
LatinskiJ
IIIe
Pravo
---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
SprečićM
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Utorak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
Srijeda --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- IIIa
Sociologija
IVa
Filozofija
IVe
Sociologija
---
Četvrtak --- --- --- --- --- --- --- --- IIIa
Sociologija
--- IVa
Filozofija
IVa
Logika
IVe
Sociologija
---
Petak --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
EnisaB
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak --- --- --- --- --- --- IIIm
Praksa
---
Utorak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Srijeda --- --- --- --- --- --- IIIm
Praksa
---
Četvrtak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petak --- --- --- --- --- --- IIIm
Praksa
---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
FatimaS
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Utorak IIf
Praksa
--- --- --- --- --- --- --- ---
Srijeda --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Četvrtak IIf
Praksa
--- --- --- --- --- --- --- ---
Petak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
SenahidG
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak -x- Ia
Informatika
Ia
Informatika
Ie
Informatika
IIa
Informatika
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Utorak -x- Im
Informatika
If
Informatika
Im
TehCrt
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Srijeda -x- --- --- --- --- --- --- --- SenahidG, ElvisaI
IIIa
Izborna3
IIm
TehObr
--- --- --- ---
Četvrtak -x- Im
Informatika
Im
TehCrt
If
Informatika
IIa
Informatika
Ie
Informatika
--- --- --- --- --- --- ---
Petak -x- --- --- --- --- --- --- --- --- SenahidG, ElvisaI
IIIa
Izborna3
ErnadŠ, SenahidG
IIm
MSUS/TehZan
IIm
TehObr
---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
ProfHistRel
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak --- --- --- --- --- --- IIIf
Hist.rel
IIIa
Hist.rel
--- --- --- --- --- ---
Utorak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Srijeda --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Četvrtak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh