Naziv škole: JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
Napomene: Važi od 02.11.2020.g.

Sadržaj

 

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
Ia
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak Matematika
Muradifa
Informatika
SenahidG
Informatika
SenahidG
MuzičkaK
Osman
Hemija
Mersida
Fizika
SelićM
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Utorak NjemačkiJ
ElvisaI
EngleskiJ
NaidaA
Geografija
Ulfeta
Biologija
Mirza
BosanskiJ
SanelaZ
Matematika
Muradifa
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Srijeda TjelesniO
KrekićE
Vjeronauka
EdhemO
Hemija
Mersida
MuzičkaK
Osman
Historija
DževadH
BosanskiJ
SanelaZ
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Četvrtak Geografija
Ulfeta
BosanskiJ
SanelaZ
ČOZ
SelićM
NjemačkiJ
ElvisaI
EngleskiJ
NaidaA
EngleskiJ
NaidaA
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Petak Biologija
Mirza
Matematika
Muradifa
TjelesniO
KrekićE
Fizika
SelićM
Historija
DževadH
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
Im
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak Praksa
MuameraH
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Utorak Matematika
Muriz
Informatika
SenahidG
EngleskiJ
IrmaŠ
TehCrt
SenahidG
TehMeh
ErnadŠ
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Srijeda Historija
DževadH
BosanskiJ
Amirela
Vjeronauka
EdhemO
MašMat
ErnadŠ
MašMat
ErnadŠ
TehMeh
ErnadŠ
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Četvrtak Fizika
SelićM
Informatika
SenahidG
TehCrt
SenahidG
TjelesniO
AdelLJ
TjelesniO
AdelLJ
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Petak ČOZ
Muriz
Matematika
Muriz
Historija
DževadH
BosanskiJ
Amirela
Fizika
SelićM
EngleskiJ
IrmaŠ
TehMeh
ErnadŠ
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
If
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak Praksa
AlmasaM
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Utorak Biologija
Mirza
HigijenaiPP
Mirza
Informatika
SenahidG
EngleskiJ
IrmaŠ
Matematika
Muradifa
Historija
DževadH
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Srijeda Vjeronauka
EdhemO
Hemija
Mersida
Estetika
AzraMehdin
Estetika
AzraMehdin
BosanskiJ
SanelaZ
TehMater
SelmaO
TehZan
SelmaO
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Četvrtak BosanskiJ
SanelaZ
Hemija
Mersida
TjelesniO
AdelLJ
TjelesniO
AdelLJ
Informatika
SenahidG
TehZan
SelmaO
TehMater
SelmaO
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Petak Matematika
Muradifa
HigijenaiPP
Mirza
Biologija
Mirza
EngleskiJ
IrmaŠ
ČOZ
IrmaŠ
Historija
DževadH
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
Ie
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak Praksa
Džemka
Ek.preduz.
DževadG
Informatika
SenahidG
Vjeronauka
EdhemO
Ekologija
Mersida
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Utorak EngleskiJ
NaidaA
FinIBank
ElvisN
NjemačkiJ
ElvisaI
ČOZ
ElvisN
Praksa
Džemka
Ek.preduz.
DževadG
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Srijeda Knjigovodstvo
ElvisN
Historija
DževadH
BosanskiJ
Amirela
TjelesniO
KrekićE
Ek.mat.
DževadG
Ek.preduz.
DževadG
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Četvrtak Ekologija
Mersida
Ek.mat.
DževadG
NjemačkiJ
ElvisaI
EngleskiJ
NaidaA
Ek.preduz.
DževadG
Matematika
Muriz
Informatika
SenahidG
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Petak Knjigovodstvo
ElvisN
Historija
DževadH
Matematika
Muriz
FinIBank
ElvisN
BosanskiJ
Amirela
TjelesniO
KrekićE
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
IIa
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak LikovnaK
AzraMehdin
Biologija
Mirza
Matematika
Muradifa
ČOZ
Muradifa
Informatika
SenahidG
Vjeronauka
EdhemO
Demokratija
SenadH
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Utorak Geografija
Ulfeta
EngleskiJ
IrmaŠ
Biologija
Mirza
Matematika
Muradifa
NjemačkiJ
ElvisaI
BosanskiJ
SanelaZ
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Srijeda Hemija
Mersida
TjelesniO
KrekićE
Historija
DževadH
BosanskiJ
SanelaZ
LikovnaK
AzraMehdin
EngleskiJ
IrmaŠ
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Četvrtak NjemačkiJ
ElvisaI
Fizika
SelićM
BosanskiJ
SanelaZ
Geografija
Ulfeta
Demokratija
SenadH
Informatika
SenahidG
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Petak Historija
DževadH
EngleskiJ
IrmaŠ
Matematika
Muradifa
Hemija
Mersida
TjelesniO
KrekićE
Fizika
SelićM
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
IIe
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak Ek.preduz.
DževadG
Ek.mat.
DževadG
ČOZ
Džemka
Praksa
Džemka
EngleskiJ
IrmaŠ
Vjeronauka
EdhemO
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Utorak Knjigovodstvo
ElvisN
Geografija
Ulfeta
Matematika
Muriz
NjemačkiJ
ElvisaI
Ekonomija
ElvisN
FinIBank
ElvisN
Historija
DževadH
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Srijeda BosanskiJ
Amirela
FinIBank
ElvisN
TjelesniO
KrekićE
Historija
DževadH
Praksa
Džemka
EngleskiJ
IrmaŠ
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Četvrtak Ek.preduz.
DževadG
NjemačkiJ
ElvisaI
Geografija
Ulfeta
Ek.mat.
DževadG
Praksa
Džemka
Matematika
Muriz
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Petak Posl.Inf.
ŠefikI
Posl.Inf.
ŠefikI
Knjigovodstvo
ElvisN
TjelesniO
KrekićE
Ekonomija
ElvisN
BosanskiJ
Amirela
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
IIf
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak AnatomijaIFČ
Mirza
Estetika
AzraMehdin
Vjeronauka
EdhemO
Hemija
Mersida
TjelesniO
AdelLJ
TjelesniO
AdelLJ
EngleskiJ
IrmaŠ
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Utorak Praksa
FatimaS
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Srijeda Estetika
AzraMehdin
TehZan
SelmaO
TehZan
SelmaO
TehMater
SelmaO
TehMater
SelmaO
Psihologija
EminaKrekić
Psihologija
EminaKrekić
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Četvrtak Praksa
FatimaS
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Petak BosanskiJ
NerminaH
BosanskiJ
NerminaH
EngleskiJ
IrmaŠ
AnatomijaIFČ
Mirza
ČOZ
Mersida
Hemija
Mersida
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
IIm
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Vjeronauka
EdhemO
BosanskiJ
Amirela
BosanskiJ
Amirela
ČOZ
Amirela
TjelesniO
KrekićE
Matematika
Muriz
-x-
Utorak Praksa
MuameraH
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Srijeda -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- MašEl
ErnadŠ
EkOrgPos
ErnadŠ
TehObr
SenahidG
Matematika
Muriz
EngleskiJ
NaidaA
EngleskiJ
NaidaA
-x-
Četvrtak Praksa
MuameraH
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Petak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- TjelesniO
KrekićE
MašEl
ErnadŠ
EkOrgPos
ErnadŠ
MSUS/TehZan
ErnadŠ, SenahidG
TehObr
SenahidG
-x-
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
IIIm
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak -x- -x- -x- -x- -x- -x- Praksa
EnisaB
-x-
Utorak -x- -x- -x- -x- -x- -x- TehZan
ErnadŠ
PogRadMaš
ErnadŠ
Demokratija
SenadH
TjelesniO
KrekićE
Vjeronauka
EdhemO
BosanskiJ
NerminaH
BosanskiJ
NerminaH
-x-
Srijeda -x- -x- -x- -x- -x- -x- Praksa
EnisaB
-x-
Četvrtak -x- -x- -x- -x- -x- -x- Demokratija
SenadH
Matematika
Muriz
Matematika
Muriz
ČOZ
KrekićE
TjelesniO
KrekićE
PogRadMaš
ErnadŠ
TehZan
ErnadŠ
-x-
Petak -x- -x- -x- -x- -x- -x- Praksa
EnisaB
-x-
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
IIIe
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak -x- -x- -x- -x- -x- -x- FinIBank
ElvisN
BosanskiJ
Amirela
Demokratija
SenadH
Ekonomija
ElvisN
Knjigovodstvo
ElvisN
Matematika
Muriz
NjemačkiJ
ElvisaI
-x-
Utorak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Demokratija
SenadH
Praksa
Džemka
TjelesniO
KrekićE
Ek.preduz.
DževadG
Vjeronauka
EdhemO
-x-
Srijeda -x- -x- -x- -x- -x- -x- Statistika
DževadG
EngleskiJ
IrmaŠ
Matematika
Muriz
Praksa
Džemka
NjemačkiJ
ElvisaI
Pravo
AminaM
-x-
Četvrtak -x- -x- -x- -x- -x- -x- Praksa
Džemka
FinIBank
ElvisN
Ekonomija
ElvisN
EngleskiJ
IrmaŠ
TjelesniO
KrekićE
Knjigovodstvo
ElvisN
-x-
Petak -x- -x- -x- -x- -x- -x- BosanskiJ
Amirela
Ek.preduz.
DževadG
ČOZ
DževadG
Praksa
Džemka
Statistika
DževadG
Pravo
AminaM
-x-
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
IIIf
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak -x- -x- -x- -x- -x- -x- Hist.rel
ProfHistRel
OsnPoduz
ElvisN
EngleskiJ
IrmaŠ
Demokratija
SenadH
TjelesniO
KrekićE
BosanskiJ
SanelaZ
BosanskiJ
SanelaZ
-x-
Utorak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Praksa
AlmasaM
-x-
Srijeda Praksa
AlmasaM
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Četvrtak -x- -x- -x- -x- -x- -x- ČOZ
Mirza
Demokratija
SenadH
TehZan
SelmaO
TehZan
SelmaO
OsnPoduz
ElvisN
EngleskiJ
IrmaŠ
TjelesniO
KrekićE
-x-
Petak Praksa
AlmasaM
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
IVe
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- TjelesniO
AdelLJ
Knjigovodstvo
ElvisN
NjemačkiJ
ElvisaI
Matematika
Muriz
Pravo
AminaM
BosanskiJ
Amirela
-x-
Utorak -x- -x- -x- -x- -x- -x- Praksa
Džemka
Ek.preduz.
DževadG
Ek.mat.
DževadG
Ek.mat.
DževadG
Vjeronauka
EdhemO
Statistika
DževadG
-x-
Srijeda -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Praksa
Džemka
Matematika
Muriz
NjemačkiJ
ElvisaI
Pravo
AminaM
Sociologija
SprečićM
-x-
Četvrtak -x- -x- -x- -x- -x- -x- TjelesniO
AdelLJ
EngleskiJ
NaidaA
EngleskiJ
NaidaA
Praksa
Džemka
Knjigovodstvo
ElvisN
Sociologija
SprečićM
-x-
Petak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- BosanskiJ
Amirela
ČOZ
ElvisaI
Ek.preduz.
DževadG
Statistika
DževadG
Praksa
Džemka
-x-
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
IIIa
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Hist.rel
ProfHistRel
Izborna2
SelićM, Mersida
Fizika
SelićM
Geografija
Ulfeta
LatinskiJ
AminaM
-x-
Utorak -x- -x- -x- -x- -x- -x- Matematika
Muradifa
BosanskiJ
SanelaZ
Historija
DževadH
ČOZ
DževadH
Hemija
Mersida
TjelesniO
KrekićE
Izborna2
Mersida
-x-
Srijeda -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- BosanskiJ
SanelaZ
Izborna3
SenahidG, ElvisaI
NjemačkiJ
ElvisaI
Sociologija
SprečićM
Matematika
Muradifa
Biologija
Mirza
-x-
Četvrtak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Matematika
Muradifa
Sociologija
SprečićM
EngleskiJ
IrmaŠ
Izborna1
Muradifa, Mirza
Izborna1
Mirza
-x-
Petak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- EngleskiJ
IrmaŠ
TjelesniO
KrekićE
Izborna3
SenahidG, ElvisaI
BosanskiJ
SanelaZ
LatinskiJ
AminaM
NjemačkiJ
ElvisaI
-x-
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh

JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
IVa
07:30 08:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45
Ponedjeljak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Izborna2
SelićM, Mersida
Izborna3
SanelaZ, ElvisaI
EngleskiJ
IrmaŠ
BosanskiJ
SanelaZ
NjemačkiJ
ElvisaI
Geografija
Ulfeta
-x-
Utorak -x- -x- -x- -x- -x- -x- BosanskiJ
SanelaZ
Matematika
Muradifa
ČOZ
SanelaZ
Vjeronauka
EdhemO
Historija
DževadH
Hemija
Mersida
TjelesniO
KrekićE
-x-
Srijeda -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Psihologija
EminaKrekić
EngleskiJ
IrmaŠ
Izborna1
Muradifa, Mirza
Filozofija
SprečićM
Matematika
Muradifa
-x-
Četvrtak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- TjelesniO
KrekićE
Biologija
Mirza
Izborna1
Muradifa, Mirza
Filozofija
SprečićM
Logika
SprečićM
Matematika
Muradifa
-x-
Petak -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Izborna2
SelićM, Mersida
Fizika
SelićM
NjemačkiJ
ElvisaI
Izborna3
SanelaZ, ElvisaI
BosanskiJ
SanelaZ
-x-
*****By Senahid Gazdić*****Važi od 08.02.2021.g.

Nazad na vrh